WordPress databasefout: [Unknown column 'estimated_reading_time_minutes' in 'field list']
UPDATE `ct_yoast_indexable` SET `object_id` = '6', `object_type` = 'post', `object_sub_type` = 'page', `permalink` = 'http://www.calliopetranslations.com/nl/', `primary_focus_keyword_score` = '39', `readability_score` = '30', `is_cornerstone` = '0', `is_robots_noindex` = NULL, `is_robots_nofollow` = '0', `is_robots_noimageindex` = NULL, `is_robots_noarchive` = NULL, `is_robots_nosnippet` = NULL, `open_graph_image` = NULL, `open_graph_image_id` = NULL, `open_graph_image_source` = NULL, `open_graph_image_meta` = NULL, `twitter_image` = NULL, `twitter_image_id` = NULL, `twitter_image_source` = NULL, `primary_focus_keyword` = 'Dutch-English translation', `canonical` = NULL, `title` = 'Dutch-English medical, pharmaceutical and legal translations', `description` = 'Medical, pharmaceutical and legal translations from Dutch into English. Clinical trials, hospital reports, pathology reports, SPCs, forensics, lawsuits, and more', `breadcrumb_title` = 'Home', `open_graph_title` = NULL, `open_graph_description` = NULL, `twitter_title` = NULL, `twitter_description` = NULL, `estimated_reading_time_minutes` = NULL, `author_id` = '1', `post_parent` = '0', `number_of_pages` = NULL, `post_status` = 'publish', `is_protected` = '0', `is_public` = NULL, `has_public_posts` = NULL, `blog_id` = '1', `schema_page_type` = NULL, `schema_article_type` = NULL, `object_last_modified` = '2020-05-11 01:00:59', `object_published_at` = '2013-08-11 22:19:55', `version` = '2', `has_ancestors` = '', `permalink_hash` = '39:74c6595b1e4e4594ded3ac14c6f78631', `updated_at` = '2022-01-21 23:27:07' WHERE `id` = '2'

Email Twitter Blog

Ervaring

Medisch: klinische studies, onderzoek, farmaceutische samenvattingen van producteigenschappen en bijsluiters, CCMO-toetsingsprocedure, ziekenhuisdossiers van opname tot ontslag en alles ertussenin, artikelen voor geneeskundige tijdschriften.

Juridisch: contracten en overeenkomsten, forensische documenten, gerechtelijke procedures, met name op het vlak van ondernemingsrecht, gezondheidsrecht en internationaal recht.


nl_NLNederlands